-

Normatyvos

Priešgaisriniai

Priešgaisrinės lakavimo priemonės išbandytos pagal normatyvą DIN4102-B1 su sunkiai užsidegančia mediena, mineraline bei metaline danga. Normos DIN4102 pirmojoje dalyje pagal ugnies plitimą yra suskirstyta į tokias kategorijas:

A klasė nedegi medžiaga
B klasė degi medžiaga
B1 klasė sunkiai užsideganti medžiaga
B2 klasė įprastai užsideganti medžiaga
B3 klasė lengvai užsideganti medžiaga

Po atitinkamų bandymų gali būti suteiktas bendrinis statybos normų pažymėjimas.

IMO (Tarptautinė Jūrų Organizacija) bandymas dėl gaisro prevencijos jūroje

Atitinka šios normos reikalavimus dėl paviršiaus medžiagų (Temos grupė A.1/3.18)

Laivo įranga turi atitikti Europos Sąjungos direktyvą 96/98 EB (paskutinį kartą pakeistą į 2008/67/EB) dėl žmogaus saugos jūroje. Pritvirtintai vidaus įrangai (pertvaroms, apdailai, deniui, luboms, grindų dangai) naudojamos dažymo priemonės turi atitikti pirmiau nurodytą Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) rezoliuciją ir pagal Europos Bendrijos teisės aktus išduotą EB tipo patikrinimo sertifikatą (modulis B),Kokybės valdymo sertifikatą (modulis D, E arba F).

Baldų paviršiaus norma DIN 68861, 1B dalis

Vokiškoje baldų paviršiaus normoje DIN 68861 aprašoma klasifikacija pagal paviršiaus atsparumo tipą. Ši plačios apimties norma susideda iš daug dalių, iš kurių šios jau yra patikrintos: cheminis atsparumas, atsparumas dilimui, atsparumas įbrėžimams, atsparumas cigarečių žarijoms, sauso bei drėgno karščio poveikis.

Praktikoje dažniausiai išbandoma šios normos pirmoji dalis. Šioje normoje akcentuojama paruoštų naudoti baldų paviršių atsparumas cheminėms medžiagoms. Tikrinimui yra naudojama iki 27 cheminių medžiagų (pvz. valymo priemonės, įvairios maisto medžiagos, namų apyvokos valymo priemonės). Paviršius yra veikiamas nustatytą laiko tarpą, po ko yra nustatomi ir įvertinami jo pakitimai. Įvertinimų diapazonas yra nuo 1A (aukščiausia/atspariausia grupė) iki 1F (žemiausia grupė). Fiziškai stingstantys produktai, pagal taisyklę, pasiekia 1C klasę, chemiškai stingstantys (aukštos kokybės) – 1B atsparumo klasę.

Sudetyje nėra sunkųjų metalų, atitinka standartą DIN EN71-3

Šis europinis standartas nustato žaislų saugumo reikalavimus dėl pavojingų cheminių medžiagų (pvz. arseno, švino, kadmio, chromo, gyvsidabrio) išsiskyrimo į aplinką nuo žaislų paviršiaus. Ekstrahacijos principu buvo susimuliuotas virškinimo procesas, kurio metu buvo nustatytas ištirpusių t.y. biologinės kilmės medžiagų įsisavinimas. Kadangi medžiagų kiekiai neperžengia leistinų normų, produktas atitinka standartą DIN EN71-3.

Atitinka LOJ (lakūs organiniai junginiai) teisės akto reikalavimus

Iki 2007-ųjų metų įstatyminiai potvarkiai galiojo tik firmoms, sunaudojančioms daugiau nei 5 tonas skiediklio per metus. Tačiau nuo 2007.01.01 įsigaliojo nauja Deco-Paint direktyva, įpareigojanti visas bendroves, naudojančias tirpiklinius dažus bei lakus, atitikti keliamus reikalavimus. LOJ potvarkiu siekiama riboti lakiųjų medžiagų kiekį. Šis teisės aktas įsigaliojo dviem etapais: pirmasis – 01.01.2007,antrasis – 01.01.2010. Šis potvarkis apima dažus ir lakus, kuriais yra padengiami pastatų funkciniai bei dekoraciniai elementai (langai, durys, rėmai, grindų danga, sienų ir langų dekoras...). Neįtraukti yra mobilūs elementai (baldai, virtuvės įranga, stendai...). Direktyva yra suskirstyta į 12 produktų kategorijų, pagal tirpiklinę bei vandens bazę ir negali peržengti joms numatytų ribinių kiekių. Ribiniai kiekiai yra skaičiuojami nuo naudojimui paruošto produkto, t.y. su visais būtinai priedais (kietikliu, skiedikliu, kt. priedais...).


© 2010 PETER-LACKE

 

Priešgaisriniai

Priešgaisrinės lakavimo priemonės išbandytos pagal normatyvą DIN4102-B1 su sunkiai užsidegančia mediena, mineraline bei metaline danga. Normos DIN4102 pirmojoje dalyje pagal ugnies plitimą yra suskirstyta į tokias kategorijas:

A klasėnedegi medžiaga
B klasėdegi medžiaga
B1 klasėsunkiai užsideganti medžiaga
B2 klasėįprastai užsideganti medžiaga
B3 klasėlengvai užsideganti medžiaga

Po atitinkamų bandymų gali būti suteiktas bendrinis statybos normų pažymėjimas.

IMO (Tarptautinė Jūrų Organizacija) bandymas dėl gaisro prevencijos jūroje.

- Atitinka šios normos reikalavimus dėl paviršiaus medžiagų (Temos grupė A.1/3.18)

Laivo įranga turi atitikti Europos Sąjungos direktyvą 96/98 EB (paskutinį kartą pakeistą į 2008/67/EB) dėl žmogaus saugos jūroje. Pritvirtintai vidaus įrangai (pertvaroms, apdailai, deniui, luboms, grindų dangai) naudojamos dažymo priemonės turi atitikti pirmiau nurodytą Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) rezoliuciją ir pagal Europos Bendrijos teisės aktus išduotą EB tipo patikrinimo sertifikatą (modulis B),Kokybės valdymo sertifikatą (modulis D, E arba F).

Baldų paviršiaus norma DIN 68861, 1B dalis.

Vokiškoje baldų paviršiaus normoje DIN 68861 aprašoma klasifikacija pagal paviršiaus atsparumo tipą. Ši plačios apimties norma susideda iš daug dalių, iš kurių šios jau yra patikrintos: cheminis atsparumas, atsparumas dilimui, atsparumas įbrėžimams, atsparumas cigarečių žarijoms, sauso bei drėgno karščio poveikis. Praktikoje dažniausiai išbandoma šios normos pirmoji dalis. Šioje normoje akcentuojama paruoštų naudoti baldų paviršių atsparumas cheminėms medžiagoms. Tikrinimui yra naudojama iki 27 cheminių medžiagų (pvz. valymo priemonės, įvairios maisto medžiagos, namų apyvokos valymo priemonės). Paviršius yra veikiamas nustatytą laiko tarpą , po ko yra nustatomi ir įvertinami jo pakitimai. Įvertinimų diapazonas yra nuo 1A (aukščiausia/atspariausia grupė) iki 1F (žemiausia grupė). Fiziškai stingstantys produktai pagal taisyklę pasiekia 1C klasę, chemiškai stingstantys (aukštos kokybės) – 1B atsparumo klasę.

Sudėtyje nėra sunkiųjų metalų, atitinka standartą DIN EN71-3.

Šis europinis standartas nustato žaislų saugumo reikalavimus dėl pavojingų cheminių medžiagų (pvz. arseno, švino, kadmio, chromo, gyvsidabrio) išsiskyrimo į aplinką nuo žaislų paviršiaus. Ekstrahacijos principu buvo susimuliuotas virškinimo procesas, kurio metu buvo nustatytas ištirpusių t.y. biologinės kilmės medžiagų įsisavinimas. Kadangi medžiagų kiekiai neperžengia leistinų normų, produktas atitinka standartą DIN EN71-3.

Atitinka LOJ (lakūs organiniai junginiai) teisės akto reikalavimus

Iki 2007-ųjų metų įstatyminiai potvarkiai galiojo tik firmoms, sunaudojančioms daugiau nei 5 tonas skiediklio per metus. Tačiau nuo 2007.01.01 įsigaliojo nauja Deco-Paint direktyva, įpareigojanti visas bendroves, naudojančias tirpiklinius dažus bei lakus, atitikti keliamus reikalavimus. LOJ potvarkiu siekiama riboti lakiųjų medžiagų kiekį. Šis teisės aktas įsigaliojo dviem etapais: pirmasis – 01.01.2007,antrasis – 01.01.2010. Šis potvarkis apima dažus ir lakus, kuriais yra padengiami pastatų funkciniai bei dekoraciniai elementai (langai, durys, rėmai, grindų danga, sienų ir langų dekoras...). Neįtraukti yra mobilūs elementai (baldai, virtuvė, stendai...). Direktyva yra suskirstyta į 12 produktų kategorijų, pagal tirpiklinę bei vandens bazę ir negali peržengti joms numatytų ribinių kiekių. Ribiniai kiekiai yra skaičiuojami nuo naudojimui paruošto produkto, t.y. su visais būtinai priedais (kietikliu, skiedikliu, kt. priedais...).