-

Sertifikatai

ISO/TS 16949

Gavus ISO/TS 16949 sertifikatą „Peter – Lacke“ nuo šiol atitinka visus tarptautinių automobilių gamintojų tiekėjams keliamus reikalavimus. Be to,šis pripažinimas savo ruožtu įgalina bendradarbiavimą su visomis kitomis sritimis.

Direktyva ISO/TS 16949 remiasi norma DIN EN ISO 9001:2000 ir papildo ją specialiais automobilių pramonės reikalavimais.

Šią normą pripažįsta visi gamintojai, ji pakeičia įvairias regionines normatyvas ir kuria visai pasaulio pramonei bendrą kokybės valdymo direktyvą.

 

SONY Green Partner

„Peter – Lacke“ su pasididžiavimu praneša, kad buvo sertifikuota kaip „Sony Green Partner". Baigiamojo audito metu buvo patvirtinta, kad firmoje „Peter – Lacke“ gamtai žalingų medžiagų naudojimo ir perdirbimo technologija gamybos bei pardavimo procese iš esmės atitinka griežtus „Sony“ korporacijos reikalavimus.

Medžiagas ir komponentus „Sony“ kompanija perka išskirtinai tik iš sertifikuotų bendrovių. Be to, nuostatų laikymasis turi būti galimas patvirtinti bet kuriuo metu.

 

GL

Nepriklausomas ir sertifikuotas bandymų institutas patikrino PETER – LACKE pagal garsiausių vejo jegainių rotorinių menčių gamintojų reikalavimus ir gavo Vokietijos Lloyd (GL – Germanischer Lloyd) sertifikatą.

 

Kokybė

Greta visų sertifikatų, patvirtinančių atitinkamų produktų kokybę, rūpinamės ir bendrąja firmos kokybe. Esminis bendrovės kokybės politikos reikalavimas yra atvira technologinė komunikacija tiek įmonės viduje, tiek ir išorėje.

© 2010 PETER-LACKE

 

Priešgaisriniai

Priešgaisrinės lakavimo priemonės išbandytos pagal normatyvą DIN4102-B1 su sunkiai užsidegančia mediena, mineraline bei metaline danga. Normos DIN4102 pirmojoje dalyje pagal ugnies plitimą yra suskirstyta į tokias kategorijas:

A klasėnedegi medžiaga
B klasėdegi medžiaga
B1 klasėsunkiai užsideganti medžiaga
B2 klasėįprastai užsideganti medžiaga
B3 klasėlengvai užsideganti medžiaga

Po atitinkamų bandymų gali būti suteiktas bendrinis statybos normų pažymėjimas.

IMO (Tarptautinė Jūrų Organizacija) bandymas dėl gaisro prevencijos jūroje.

- Atitinka šios normos reikalavimus dėl paviršiaus medžiagų (Temos grupė A.1/3.18)

Laivo įranga turi atitikti Europos Sąjungos direktyvą 96/98 EB (paskutinį kartą pakeistą į 2008/67/EB) dėl žmogaus saugos jūroje. Pritvirtintai vidaus įrangai (pertvaroms, apdailai, deniui, luboms, grindų dangai) naudojamos dažymo priemonės turi atitikti pirmiau nurodytą Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) rezoliuciją ir pagal Europos Bendrijos teisės aktus išduotą EB tipo patikrinimo sertifikatą (modulis B),Kokybės valdymo sertifikatą (modulis D, E arba F).

Baldų paviršiaus norma DIN 68861, 1B dalis.

Vokiškoje baldų paviršiaus normoje DIN 68861 aprašoma klasifikacija pagal paviršiaus atsparumo tipą. Ši plačios apimties norma susideda iš daug dalių, iš kurių šios jau yra patikrintos: cheminis atsparumas, atsparumas dilimui, atsparumas įbrėžimams, atsparumas cigarečių žarijoms, sauso bei drėgno karščio poveikis. Praktikoje dažniausiai išbandoma šios normos pirmoji dalis. Šioje normoje akcentuojama paruoštų naudoti baldų paviršių atsparumas cheminėms medžiagoms. Tikrinimui yra naudojama iki 27 cheminių medžiagų (pvz. valymo priemonės, įvairios maisto medžiagos, namų apyvokos valymo priemonės). Paviršius yra veikiamas nustatytą laiko tarpą , po ko yra nustatomi ir įvertinami jo pakitimai. Įvertinimų diapazonas yra nuo 1A (aukščiausia/atspariausia grupė) iki 1F (žemiausia grupė). Fiziškai stingstantys produktai pagal taisyklę pasiekia 1C klasę, chemiškai stingstantys (aukštos kokybės) – 1B atsparumo klasę.

Sudėtyje nėra sunkiųjų metalų, atitinka standartą DIN EN71-3.

Šis europinis standartas nustato žaislų saugumo reikalavimus dėl pavojingų cheminių medžiagų (pvz. arseno, švino, kadmio, chromo, gyvsidabrio) išsiskyrimo į aplinką nuo žaislų paviršiaus. Ekstrahacijos principu buvo susimuliuotas virškinimo procesas, kurio metu buvo nustatytas ištirpusių t.y. biologinės kilmės medžiagų įsisavinimas. Kadangi medžiagų kiekiai neperžengia leistinų normų, produktas atitinka standartą DIN EN71-3.

Atitinka LOJ (lakūs organiniai junginiai) teisės akto reikalavimus

Iki 2007-ųjų metų įstatyminiai potvarkiai galiojo tik firmoms, sunaudojančioms daugiau nei 5 tonas skiediklio per metus. Tačiau nuo 2007.01.01 įsigaliojo nauja Deco-Paint direktyva, įpareigojanti visas bendroves, naudojančias tirpiklinius dažus bei lakus, atitikti keliamus reikalavimus. LOJ potvarkiu siekiama riboti lakiųjų medžiagų kiekį. Šis teisės aktas įsigaliojo dviem etapais: pirmasis – 01.01.2007,antrasis – 01.01.2010. Šis potvarkis apima dažus ir lakus, kuriais yra padengiami pastatų funkciniai bei dekoraciniai elementai (langai, durys, rėmai, grindų danga, sienų ir langų dekoras...). Neįtraukti yra mobilūs elementai (baldai, virtuvė, stendai...). Direktyva yra suskirstyta į 12 produktų kategorijų, pagal tirpiklinę bei vandens bazę ir negali peržengti joms numatytų ribinių kiekių. Ribiniai kiekiai yra skaičiuojami nuo naudojimui paruošto produkto, t.y. su visais būtinai priedais (kietikliu, skiedikliu, kt. priedais...).